Mane is Working on a Major Aerospace Project in the Czech Republic

Mane is excited to be involved in a large aircraft maintenance project in the Czech Republic. The aviation sector contributes CZK 24.0 billion (0.7%) to Czech GDP, with 61,000 jobs supported by the air transport industry in the Czech Republic according to the Oxford Economics Report.

Our aviation team has been working hard recruiting 40+ contractors to support the winter programme. As an exclusive partner to one of the biggest Czech Aviation companies, we have successfully provided B1 engineers, sheet metal workers and team leaders to work in the beautiful and history-rich country.

We delivered a team fully-suited for the programme thanks to our vast talent pool and network reach. Flights and accommodation were provided for our candidates for initial interviews, induction and onboarding that allowed the contractors to get a better understanding of the project. We are extremely proud to say that 98% of the candidates Mane put forward have been accepted and will continue to provide personnel as required. All criminal checks, qualifications and industry certifications of the candidates are stored on Mane’s cloud-based recruitment software, Socium, allowing access to all necessary parties for review anytime, anywhere.

Our team will continue to take a personal and hands-on approach by having a presence on the client’s site throughout the contract. As Mane now has an established Czech office, we look forward to continuing our relationship with our Czech clients and expanding our presence within the Czech Republic.

---

If you have any immediate requirements for staff or if you’re a candidate interested in roles across our aerospace projects, please contact us:

Chan Savani, Divisional Manager
Email: c.savani@mane.co.uk
Tel: +44 (0)1923 470 785
https://www.mane.co.uk/aerospace-defence-space/

----------

Společnost MANE je velmi spokojená, že se může podílet na významném projektu údržby letadel v České republice.  Letecký sektor přispívá 24 miliardami českých korun (0.7%) do HDP, letectví pak v České republice vytváří 61.000 pracovních míst, jak informuje Oxford Economics Report.

Našemu leteckému týmu se podařilo po značném úsilí získat více než 40 specialistů, kteří budou pracovat na zimním programu.  Jako exkluzivní partneři jedné z největších českých leteckých společností jsme úspěšně vyhledali  B1 inženýry, mechaniky a týmové vedoucí, kteří budou ochotni pracovat v této krásné zemi, bohaté svou historií.

Díky naší zásobě rozmanitých talentů a rozsáhlé síti kontaktů, se nám podařilo dát dohromady tým pracovníků, kteří plně vyhovují požadavkům zmíněného programu. Zařídili jsme pro kandidáty lety a ubytování, aby se mohli zúčastnit iniciačních pracovních pohovorů, seznámit se se situací a s prací na projektu. Jsme pyšní na to, že 98% kandidátů, které vyslala Mane, bylo přijato, a hodláme dál vyhledávat zaměstnance podle potřeb zaměstnavatele. Potvrzení o trestní bezúhonosti, kvalifikační a pracovní doklady kandidátů schraňuje Mane ve svém cloud software Socium, do kterého mohou mít přístup všechny zainteresované strany kdykoliv a kdekoliv.

Náš tým bude nadále udržovat osobní i praktický přístup tím, že po celou dobu kontraktu bude napojen  na klientovy webové stránky. Mane si dokonce zřídila pobočku přímo v České republice a hodlá dál rozvíjet dobré vztahy s  tamními zákazníky.

---

Pokud máte nějaké okamžité požadavky na zaměstnance, nebo pokud jste kandidátem, který se zajímá o role v našich leteckých a kosmických projektech, kontaktujte nás prosím:

Chan Savani, Divisional Manager
Email: c.savani@mane.co.uk
Tel: +44 (0)1923 470 785
https://www.mane.co.uk/aerospace-defence-space/